Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται από:

Καθηγητές
Αναπληρωτές Καθηγητές
Επίκουροι Καθηγητές
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξωτερικούς Συνεργάτες


Καθηγητές

Ευτυχία Βουτυρά

Η Ευτυχία Βουτυρά σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και στο Πανεπιστήμιο Harvard. απ” όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα, και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, απ” όπου πήρε ένα δεύτερο διδακτορικό τίτλο. Διδάσκει Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ως ανθρωπολόγος, έχει κάνει εκτεταμένη επιτόπια έρευνα στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Νότια και Κεντρική Αφρική, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Έχει εκτενείς δημοσιεύσεις σε θέματα προστασίας προσφύγων και ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι συγγραφέας πολλών μονογραφιών. Ενδεικτικά Έργα: Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Επίκεντρο 2008, Το όπλο παρά πόδα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2005, Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν, Κριτική 2007 κ.ά.

 

Ελένη Γαβρά

Διπλωματούχος αρχιτέκτονας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1986) και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος (1997). Υπηρέτησε κατά το παρελθόν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1992-2006), στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. (με απόσπαση από την Π.Κ.Μ., 1999-2005) και στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2006-2013). Σήμερα είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο: Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στη χωρική οργάνωση και την αρχιτεκτονική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις αστικές πολιτικές στα Βαλκάνια κατά την περίοδο της μετάβασης, το πλαίσιο και τις πολιτικές διαχείρισης του οικιστικού πολιτισμικού αποθέματος. Συγγραφέας πολυάριθμων επιστημονικών συγγραμμάτων, έχει συντονίσει ή συμμετάσχει στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και ευρύτερα. Έχει ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας με αντικείμενο την οργάνωση και το σχεδιασμό του χώρου στη ΝΑ Ευρώπη και έμφαση στη διαχείριση της οικιστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων για την ανάδειξη της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Δημήτρης Σταματόπουλος

Ο Δημήτρης Σταματόπουλος είναι καθηγητής Βαλκανικής και Ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ήταν μέλος της Σχολής Ιστορικών Σπουδών του Institute for Advanced Study, Princeton USA. Επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Princeton (ΗΠΑ), του Γκρατς (Αυστρία) της Σόφιας και του Μεγάλου Τυρνόβου (Βουλγαρία) είναι συγγραφέας πολλών άρθρων για την ιστορία των Ορθόδοξων Χριστιανικών πληθυσμών στα Οθωμανικά Βαλκάνια και των βιβλίων Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003), Το Βυζάντιο μετά το Έθνος: το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009), Το Αγιοταφικό Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως: αρχειακές πηγές (18ος   20ός αι.), (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2010), και συνεπιμελητής (μαζί με τη Φωτεινή Τσιμπιρίδου) του συλλογικού τόμου Οριενταλισμός στα όρια: από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή (εκδ. Κριτική, Αθήνα 2008). Σύντομα θα εκδοθεί ένα τρίτομο έργο με επιμέλεια δική του και με τίτλο: Balkan nationalism and Ottoman Empire, Istanbul: Isis Press (forthcoming).

Φωτεινή Τσιμπιρίδου

Καθηγήτρια «Οικονομικής και Πολιτικής Ανθρωπολογίας της ΝΑ Ευρώπης» (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Θεσσαλονίκη). Απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ΑΠΘ), Δρ. της EHESS στο Παρίσι. Εχει διδάξει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1992-2003). Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα πολιτικής ανθρωπολογίας (μειονότητες, εθνικισμοί, κουλτούρα του κράτους, εξουσία, έμφυλες σχέσεις και κινηματική δράση) στο χώρο των Βαλκανίων, της Τουρκίας (Istanbul) και της Μέσης Ανατολής (Oman). Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο College de France EHESS-Paris (1996), Τμήμα Ανθρωπολογίας Harvard MA (1999), Τμήμα Κοινωνιολογίας Bilgi-Istanbul (2008). Εκτός της διατριβής, έχει δημοσιεύσει 6 βιβλία και πάνω από 35 μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Συμμετείχε στην παραγωγή (σκηνοθεσία, επιστημονική επιμέλεια) 14 ντοκυμαντέρ για μειονότητες και μετανάστες στην Ελλάδα. Διδάσκει “Οικονομική και πολιτική Ανθρωπολογία”, “Φύλο και ζητήματα εξουσίας”, “Εθνογραφίες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής”.

Αναπληρωτές Καθηγητές

Βλάσης Βλασίδης

Ο Βλάσης Βλασίδης είναι (2013 κ.ε.) Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Κατά το παρελθόν διετέλεσε λέκτορας (2004-2010) και Επίκουρος καθηγητής (2010-2013) στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ήταν ερευνητής στο Βαλκανικό Ινστιτούτο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών στη Σόφια. Προϊστάμενος Τεκμηρίωσης (1995-2004) του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ και Διευθυντής (2001-2003) του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης (ΚΕΜΙΤ). Το 2001 ήταν υπότροφος του Ιδρύματος German Marshall Fund of the United States. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερευνητικού Κέντρου του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και της εκδοτικής ομάδας του www.macedonian–heritage.gr. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα για θέματα βαλκανικής ιστορίας και μέσων ενημέρωσης. Κάποια από τα πιο πρόσφατα είναι: Α. Μονογραφίες: Βλάσης Βλασίδης Μνημεία και κοιμητήρια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, 2015 (υπό έκδοση). Βλάσης Βλασίδης, Στα σύνορα Ελλάδος-FYROM. Τα μέσα ενημέρωσης στις περιοχές Μοναστηρίου, Περλεπέ, Φλώρινας και Καστοριάς, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010 (ISBN 978-960-458-233-4). Βλάσης Βλασίδης, Τα μέσα ενημέρωσης στα Βαλκάνια. Α Τα ηλεκτρονικά. Θεσσαλονίκης, Βάνιας, 2001, (ISBN: 960-288-081-3).

Σταυρούλα Μαυρογένη

Μαυρογένη Σταυρούλα Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στη χρήση της Τέχνης και της Λογοτεχνίας για την προβολή, ανάδειξη και αποδόμηση της εθνικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας από θεσμικούς φορείς, όπως το σχολείο και οι χώροι μνήμης (μουσεία, μνημεία). Ειδικότερα, διερευνάται η λογοτεχνική και εικαστική παραγωγή και τα αντίστοιχα ρεύματα που εμφανίστηκαν στους νοτιοσλαβικούς λαούς κατά τη διάρκεια πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συγκρούσεων και εθνικών κρίσεων. Η παραγωγή αυτή μελετάται υπό το πρίσμα της προσπάθειας της αυτοσυνειδητοποίησης της διαφορετικότητας των επιμέρους εθνών που διαβιούσαν στο πλαίσιο των πολυεθνικών αυτοκρατοριών του 19ου αι. μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την επικολυρική λογοτεχνία, απότοκα της ευρωπαϊκής παραγωγής και ιδεολογίας. Εξετάζεται ο ρόλος της Τέχνης και της Λογοτεχνίας στη δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής ή εθνικής ταυτότητας στη διάρκεια του 20ου αι.. Επίσης διερευνώνται οι νέες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα διάδοχα εθνικά κράτη στο πλαίσιο διευρυμένων οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών συσσωματώσεων (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση), όπου για μία ακόμη φορά οι λαοί καλούνται να υπερκεράσουν την κοινωνική και οικονομική κρίση που οδηγεί στην προβολή ενός έντονα εθνικιστικού προφίλ, και να επαναπροσδιορίσουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα, επιχειρώντας μέσα από την Τέχνη και την Εκπαίδευση να διασφαλίσουν την εθνική τους αυτοσυνειδησία με όρους πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και σεβασμού του Άλλου.

Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έλαβε το πτυχίο και το διδακτορικό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα έτη 1998 και 2004 αντίστοιχα. Έχει διδάξει ως Λέκτορας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις υπολογιστικές μέθοδοι και εφαρμογές, παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία, πειραματική αλγοριθμική και περιβάλλοντα επίλυσης προβλημάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς αυτούς. Οι εργασίες του έχουν προσελκύσει πάνω από 200 ετεροναναφορές και ο h-index του είναι 11. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και μέλος επιστημονικών επιτροπών προγράμματος σε διεθνή συνέδρια.

Τσιπριάν – Λουκρέτσιους Σούτσιου

Ο Τσιπριάν – Λουκρέτσιους Σούτσιου (Σιμπίου, Ρουμανία, 1972) είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οράντεα, Ρουμανία (1996). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ρουμανική Φιλολογία του Πανεπιστημίου Κραϊόβα, Ρουμανία (2003). Έχει διδάξει Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2001-2011) και στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2005-2011). Επί του παρόντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, στο γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό».

Γιώργος Χρηστίδης

Ο Γιώργος Χρηστίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει σπουδάσει πολιτική επιστήμη και διεθνείς σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1991), και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη πολιτική της Μέσης Ανατολής (1993) και διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Έξιτερ (Βρετανία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύγχρονη πολιτική ιστορία των Βαλκανίων, μειονοτικά θέματα και διεθνείς σχέσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσεις στην Ελλάδα, Βρετανία, Βουλγαρία και Σερβία. Πρόσφατες δημοσιεύσεις: “Религия и политика на Балканите: случаят на мюфтията Муамер Зукорлич в Санджак (Сърбия)” (“Religion and Politics in the Balkans: the case of Mufti Muammer Zukorlic in Sandzak (Serbia)”), σε Realia Byzantino-Balcanica. Special edition in honour of Professor Christo Matanov, Σόφια, 2014, σσ. 696-711∙ “Arab integration in the 1960s” σε Искра Баева (ed.), Интеграционите процеси през 60-те години на ХХ век (Σόφια, Университетскво издателство “Св. Климент Охридски”, 2013), σσ.271-287∙ “The development of post-Soviet Greek-Russian relations”, σε Искра Баева (ed.), Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международната научна конференция, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», Σόφια 2012, σσ. 461-473∙ “The Party of Democratic Action in the Sandzak (Serbia): establishment, evolution and political aims, 1991- 2010”, σε Etudes Balkaniques, Issue 1, 2012, Σόφια, σσ. 3-25.

Επίκουροι Καθηγητές

Στράτος Δορδανάς

Ο Στράτος Δορδανάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των σχέσεων της Γερμανίας με τις βαλκανικές χώρες τον 19ο-20ο αιώνα, καθώς και σε ζητήματα σχετικά με την ιστορία του ελληνικού μακεδονικού χώρου. Ειδικεύεται στην πολιτική-διπλωματική και κοινωνική ιστορία, στη μελέτη των πολεμικών συρράξεων και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία αναφοράς τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Είναι συγγραφέας των μελετών: Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944 (Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006). Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944 (Εστία, Αθήνα 2007). Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη. Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974 (Εστία, Αθήνα 2011). Βιβλία με άλλους: Κώστας Φωτιάδης-Στράτος Δορδανάς-Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αθώα θύματα στο Βέρμιο. Οι Πύργοι και το Μεσόβουνο στην Κατοχή, 1941-1944 (Δήμος Βερμίου/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2010). Συν-επιμελητής: Στράτος Ν. Δορδανάς-Βάιος Καλογρηάς (έρευνα, μετάφραση, επιμέλεια, εισαγωγή), Η Γερμανική Αυτοκρατορία και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Άγνωστες πτυχές από τα γερμανικά αρχεία (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2012). Το Μακεδονικό και η Γερμανία. Απόρρητα έγγραφα του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2013).

Νικόλαος Λιάζος

Ο Νικόλαος Λιάζος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Φοίτησε σε δίγλωσσα μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Συνεχίζοντας τις σπουδές του στην Ελλάδα αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, τη Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Μετεκπαιδεύτηκε στο Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός» Α.Π.Θ., έχει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Α.Π.Θ. με θέμα «Τα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια της μειονοτικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη». Κατέχει άριστα την τουρκική γλώσσα από τη συνεχή διαμονή και φοίτησή του στα σχολεία της Τουρκίας. Επιπλέον κατέχει την επάρκεια της Τουρκικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και είναι αξιολογητής των εξετάσεων πιστοποίησης της τουρκικής γλώσσας στην Ελλάδα. Από το 2001 έχει διδάξει τα μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας στους μουσουλμάνους φοιτητές της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, εποπτεύοντας παράλληλα Μικροδιδασκαλίες και Πρακτικές Ασκήσεις των μειονοτικών φοιτητών. Από το 2011 διδάσκει στο Τμήμα ΒΣΑΣ τα προπτυχιακά μαθήματα Τουρκική Γλώσσα, Τουρκική Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στις γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ιωάννης Μάνος

Ο Ιωάννης Μάνος σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο ΑΠΘ και Κοινωνική Ανθρωπολογία στα πανεπιστήμια Αμβούργου της Γερμανίας και Sussex στη Μεγ. Βρετανία. Εργάστηκε ως Full Time Visiting Research Fellow στο Sussex European Institute του πανεπιστημίου Sussex με υποτροφία του προγράμματος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτοχος διπλώματος στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας από το Graduate School in Social Sciences του πανεπιστημίου Sussex. Είναι ιδρυτικό μέλος του ακαδημαϊκού δικτύου για την Ανθρωπολογία και τα Βαλκάνια «Border Crossings», μέλος του Advisory Board και συν-επιμελητής των εκδοτικών του σειρών. Έχει, επίσης, διατελέσει πρόεδρος της InASEA (International Association for Southeast European Anthropology) και μέλος του Advisory Board. Υπήρξε υπότροφος του DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), του πανεπιστημίου Αμβούργου και του Max-Planck Institute for Social Anthropology. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη ΝΑ Ευρώπη και συμπεριλαμβάνουν τα γεωπολιτικά σύνορα και τις συνοριακές περιοχές, ζητήματα εθνικισμού και πολιτικής των ταυτοτήτων, την ανθρωπολογία του χορού, τη διδακτική της ανθρωπολογίας και την επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας. Έχει συν-επιμεληθεί τους τόμους «Ανυποψίαστοι ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται’» (Κριτική 2010), Βalkan Border Crossings (LIT 2008), Βalkan Border Crossings (2) (LIT 2011) και Βalkan Border Crossings (3) (LIT 2013). Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν τα άρθρα «To dance or not to dance?: Dancing dilemmas in a border region in Northern Greece» (Focaal, 2003), «Signifying self in plural cultural contexts: Subjectivity, power and individual agency in North-Western Greek Macedonia» (The Anthropology of Eastern Europe Review, 2004), «Border crossings: Dance performance and identity politics in a border Region in Northern Greece» (στο Hastings Donnan, Thomas Wilson (eds.) Culture and power at the edges of the state: National support and subversion in European border regions, LIT 2005), «Fieldwork at the border: Ethnographic engagements in South-Eastern Europe» (στο Hastings Donnan, Tom Wilson, (Eds.) Borderlands: Ethnographic approaches to security, power and identity, University Press of America 2010), «Ζώντας (σ)τα σύνορα: Μια εθνογραφική προσέγγιση του εθνικισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (στο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (επιμ.) Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο σώμα και ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια 2014).

Ελένη Σιδέρη

H Ελένη Σιδέρη αποφοίτησε από τη Γαλλική Φιλολογία του ΑΠΘ. Συνέχισε στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και το διδακτορικό της στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου  πάνω στη ελληνική διασπορά στη Γεωργία και Αμπχαζία. Έκανε ένα μεταδιδακτορικό στο τμήμα Ιστορίας, Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα την κινητικότητα και την αστική μνήμη ανάμεσα στις σύγχρονες μεταναστευτικές κοινότητες στο Βόλο. Έχει εργαστεί σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει εκδώσει αρκετά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, The Land of Golden Fleece: Conflict and Heritage in Abkhazia (Journal of Balkan and Near Easter Studies, 2012), Looking for the Language of Recognition among the Greek Communities of Georgia (Anthropological Journal of European Cultures, 2012).  Συμμετείχε σε επιμελημένους τόμους  (Lifestyle Mobilities, 2013, Αshgate), (Walking in the European City, 2014, Routledge). Eπιμελήθηκε μαζί με τη Δρ. Λυδία Ρουπακιά τον τόμο Religions and Migrations in the Black Sea Region, Palgrave (in press).

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Σβετλάνα Μαμαλούι

Η Σβετλάνα Μαμαλούι σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου ‘Ρωσική Φιλολογία’, ‘Διδασκαλία Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης’ και ‘Οικονομικά’ (με ειδίκευση στην πολιτική οικονομία). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ‘Ρωσική Γλώσσα και Λογοτεχνία’ και στα ‘Οικονομικά’ στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει ρωσική γλώσσα, ρωσική λογοτεχνία, μετάφραση και ρωσικά για ειδικούς σκοπούς στο ΙΜΧΑ, Κρατική Σχολή Ξεναγών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης «Τηλέμαθος»), στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στο ΒΣΑΣ από το 1999.

Στεφανία Φιλίποβα-Μερτζιμέκη

Γεννήθηκε στη Βουλγαρία. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Βουλγαρικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Βελίκο Τίρνοβο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια σχολή με ειδίκευση στην παλαιά σλαβική εκκλησιαστική γλώσσα. Έχει διδάξει βουλγαρική γλώσσα στο ΙΜΧΑ (1998-2007) και είναι αξιολογήτρια των εξετάσεων πιστοποίησης της βουλγαρικής γλώσσας. Συμμετείχε στη σύνταξη (μετάφραση και φιλολογική επιμέλεια) Ανθολόγιου Βαλκανικών Λογοτεχνιών στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών του Universities des Sciences Humaines de Strasbourg. Έχει συνεργαστεί με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στην επιμέλεια των εκθέσεων «Η Κυρίλλιτσα» (2012) και «Το φως των γραμμάτων» (2014). Διδάσκει Βουλγαρική γλώσσα στο Τμήμα ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 2000.

Εξωτερικούς Συνεργάτες

Μαρία Τσαντσάνογλου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα τον Ρωσικό Φουτουρισμό υπό το πρίσμα της ιστορίας, της αισθητικής και της κριτικής υποδοχής (Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ). Μέλος της Κρατικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για την παραλαβή της Συλλογής Κωστάκη (1998). Επιστημονική συνεργάτης για θέματα πολιτισμικής προβολής και Ακόλουθος Τύπου στην Ελληνική Πρεσβεία της Μόσχας (1994-2002). Έχει διδάξει ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ (1997-2001) και σλαβική πολιτισμική ιστορία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από το 2002). Διευθύντρια στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – συλλογή Κωστάκη από το 2006. Μεταφράστρια λογοτεχνικών και θεωρητικών κειμένων από τα ρωσικά και τα αγγλικά. Το ερευνητικό της πεδίο και οι δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως την περίοδο της ρωσικής πρωτοπορίας και την τέχνη της Ανατολικής Ευρώπης και του μετασοβιετικού χώρου. Ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με θέματα αναφορικά με την σύνθεση των τεχνών,  την σχέση τέχνης και πολιτικής, τις διαπολιτισμικές σχέσεις. Έχει επιμεληθεί εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία και έχει δύο μονογραφίες καθώς και μεγάλο αριθμό επιμέλειας εκδόσεων, δημοσιευμάτων και συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια.

Τατιάνα  Τριανταφυλλίδου

Διπλωματούχος του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της πόλης Ορέχοβο-Ζούγιεβο Ρωσίας (1996) και Διδάκτορας του Κρατικού Πανεπιστημίου Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας (2005). Εργάστηκε στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2001-2012), στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2006-2010), στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2011-2014), στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (2011-2013). Σήμερα είναι  Επίκουρη Καθηγήτρια της Επώνυμης Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη» του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε θέματα ρωσικής λογοτεχνίας και ρωσικής γλώσσας καθώς επίσης και στα μοντέλα διδασκαλίας τους.