Πολιτικές του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας

Διδάσκων / ντες: Ελένη Σιδέρη

Περίληψη μαθήματος:

Το μάθημα έχει ως στόχο να εξετάσει την περίπλοκη σχέση ‘πολιτικής’ και ‘πολιτισμού’ μέσα από τη κινηματογραφική παραγωγή των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ο κινηματογράφος ως πολιτισμικό κείμενο υποστήριξε για δεκαετίες  το παραδοσιακό αφήγημα του έθνους. Η γέννηση της  Γιουγκοσλαβίας μετά το ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία ανέκοψε εν τη γενέσει τους την ανάπτυξη  των εθνικών κινηματογραφιών, έθεσε τις βάσεις του ‘Σινεμά Κομμουνίστο’. Το προσωπικό όραμα του Τίτο για τη δημιουργία ενός Γιουγκοσλαβικού σινεμά ισορρόπησε ανάμεσα στην ιδεολογική ορθοδοξία, την προπαγάνδα και την καλλιτεχνική δημιουργία. Μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι ανεξάρτητες δημοκρατίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ένα κινηματογραφικό τοπίο  πολιτιστικών ροών, διακρατικών συνεργασιών και  παγκοσμιοποιημένης προβολής. Το μάθημα, έχοντας ως αφετηρία τον κινηματογράφο (μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης) και σε μικρότερο βαθμό την τηλεόραση των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, εξετάζει θέματα εθνικού Π/πολιτισμού και κινηματογράφου, ιδεολογία και τέχνης, φύλου, μνήμης και αναπαράστασης, διεθνισμού και Ευρωπαϊκότητας μέσα από τη χρήση οπτικο-ακουστικού υλικού, πολυμέσων και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού (Μουσείο Κινηματογράφου, Ταινιοθήκη, φεστιβάλ).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Cuche D. 2001. Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Τυπωθήτω

Δερμεντζόπουλος Χρ. Α. & Σπυριδάκης Μ. 2004. Ανθρωπολογία, κουλτούρα και πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Goulding D.  J. 2002. Liberated Cinema: The Yugoslav Experience 1945-2001. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Hill J. & Gibson P. Church. 2009. Εισαγωγή στις κινηματογραφικές σπουδές. Κριτικές προσεγγίσεις των, Αθήνα: Πατάκης

Thompson Κ. & Bordwell D. Ashton J.2015. Ιστορία Κινηματογράφου. Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Πατάκη.

Wachtel A. Baruch. 1998. Making A Nation, Breaking A Nation. Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford: Stanford University Press.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθήματος δείτε εδώ.