Τουρκική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική

Διδάσκων / ντες: Νικόλαος Λιάζος

Περίληψη μαθήματος:

Στο μάθημα εξετάζονται αντιπροσωπευτικά έργα της τουρκικής λογοτεχνίας, συγγραφείς και λογοτεχνικά ρεύματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ  και γράφτηκαν από τον 19ο μέχρι σήμερα. Πρόκειται για λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν πριν και μετά τη συγκρότηση του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Αναλύονται δηλαδή έργα που αναφέρονται α) στη δημιουργία της πολιτισμικής ταυτότητας της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα και β) στη δημιουργία της τουρκικής ταυτότητας του 20ού αιώνα. Η ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων γίνεται με θεματικές ενότητες που κυριαρχούν στην ιστορία, την πολιτική και την κοινωνία της Τουρκίας κι εκφράζονται μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή. Τέλος, σχολιάζονται οι αφηγηματικές τεχνικές που χειρίζονται οι Τούρκοι λογοτέχνες στα έργα τους, οι επιδράσεις που δέχτηκαν και η θέση τους στην παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Αλατζάς, Ι. 2002. Επιτομή της Τουρκικής Γραμματείας. Θες/νίκη: Βάνιας.

Akar, Ali. 2005. Türk Dili Tarihi.. Istanbul: Ötüken, Neşriyat, A.C.

Banarlı, Nihat Sami, 2001. Türk Edebiyatı Tarihi I-II. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul,

Γκοβέσης, Γ. 2007. Λογοτεχνία και Τουρκισμός κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο- Το μυθιστόρημα του Ομέρ Σεϊφεττήν « Το Ημερολόγιο ενός Αρμένιου Νέου». Ξάνθη: Σπανίδης.

Ercilasun, Ahmet. 2004. Türk Dili Tarihi. Ankara.: Akçağ Yayınları.

Ζεγκίνης, Ευστράτιος. 1983.Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη.

Ιορδάνογλου, Αν. (2008). Περίοδοι της Τουρκικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, Θεσ/νίκη, Σταμούλης.

Kaplan, Mehmet. 1995. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergah Yayınları.

Kemal H. Karpat 1960 Social Themes in Contemporary Turkish Literature: The Middle East Journal Washington.

Lewis, Geoffrey. 1999. The Turkish Language Reform. A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.

Μήλλας, Ηρακλής. 2001. Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Αθήνα.

Μηταράς, Αριστοτέλης. 2014. Ανθολογία της Νεας Τουρκικής Λογοτεχνίας, Αθήνα,   Παπαζήσης.

Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης.

Zürcher, Erik Jan. 2004. Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας  Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

Χιδίρογλου, Παύλος. 1997 . Η ελληνική προσέγγιση της τουρκικής λογοτεχνίας Θεσ/νίκη: Βάνιας

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθήματος δείτε εδώ.