Πολιτική Ανθρωπολογία, θρησκεία και φύλα στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο

Διδάσκων / ντες: Φ. Τσιμπιρίδου

Περίληψη μαθήματος:

Η διατομή της εμπειρίας του φύλου με τη θρησκεία και την πολιτική παρέχει τη δυνατότητα παρατήρησης για το πώς συγκροτούνται τα υποκείμενα μέσα από πολιτικές εξουσίας και διαχρονικές πρακτικές ηγεμονίας στις γειτονιές του Αιγαίου και τις παρυφές του.  Στόχος η κατανόηση της έμφυλης εμπειρίας σε σχέση  με το έθνος, το κράτος και τη θρησκεία, στη σύζευξη τοπικού/παγκόσμιου και πέρα από τις κυρίαρχες παραδοχές και τα στερεότυπα, του βαλκανισμού και του οριενταλισμού. Μέσα από εθνογραφικές μελέτες και οπτικό υλικό, με τα εργαλεία της πολιτικής ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής κριτικής και της μετα-αποικιακής θεωρίας, το μάθημα εστιάζει σε δύο γειτονικές γεωγραφικά περιοχές (Βαλκάνια- Αν.Μεσόγειος).Επικεντρώνουμε σε ηθικές αξίες εσωτερικών και εξωτερικών ηγεμονιών που οδηγούν στην καθιέρωση δυαδικών διακρίσεων,  στερεότυπων αναπαραστάσεων και πολιτικών κατασκευών που αφορούν τις έμφυλες νοηματοδοτήσεις  της τιμής και της ντροπής στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, τις μεγάλες και μικρές παραδόσεις του Ισλάμ και της Ορθοδοξίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την εθνική κουλτούρα και την κομουνιστική κληρονομιά στα Δυτικά Βαλκάνια, τον Καύκασο και την Αν. Ευρώπη. Αναζητούμε τους τρόπους της συνάντησης των τοπικών κοινωνιών με τη φιλελεύθερη Δύση και την ευρωπαϊκή εκκοσμίκευση, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, στη συγκυρία της μετασοσιαλιστικής συνθήκης, της παγκοσμιοποίησης και της μετααποικιακής κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές σε έμφυλες πρακτικές και τελετουργίες του συλλογικού ανήκειν (στην κοινότητα, το έθνος, το κράτος, την θρησκευτική πίστη, τη μειονοτική κατάσταση, την αντίσταση και τη διαμαρτυρία). Αναδεικνύουμε την εργαλειακή χρήση της θηλυκότητας και του ανδρισμού υπό το καθεστώς διαρκούς υπαγωγής της πρώτης στο δεύτερο, όπως γίνεται αντιληπτή μέσα από τις πρακτικές αρνητικής αμοιβαιότητας, σύγκρουσης και διακρίσεων (κοινωνικός έλεγχος, μαγεία, θρησκευτική ιεραρχία, κοινωνική καταστολή, εθνικισμός), και αποδομείται μέσα από  τη φεμινιστική κριτική. Η τελευταία γίνεται αντιληπτή ως συστατικό κομμάτι της συνολικής μετα-αποικιακής και πολιτισμικής κριτικής που τροφοδοτεί την ανάλυση για τη συσχέτιση φύλου, θρησκείας και πολιτικής στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Διαδικαστικά:

Τα εβδομαδιαία μαθήματα χωρίζονται σε 12 ενότητες και περιλαμβάνουν δίωρες διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις πάνω σε θεωρητικά ζητήματα ή μελέτες περιπτώσεων μέσα από παρουσιάσεις ή/και προβολή/συζήτηση πάνω σε οπτικό εθνογραφικό υλικό από το πεδίο (ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας). Στη 13η ενότητα οι φοιτητές παρουσιάζουν εργασία. Για κάθε ενότητα παρέχεται υποστηρικτικό υλικό (κείμενα εργασίας, βιβλιογραφία και οπτικό υλικό ανηρτημένο ηλεκτρονικά στο compus βλ. ereserve και Διάφορα) ενώ παρέχεται και γενικότερη υποστηρικτική βιβλιογραφία για τις εργασίες. Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτά κείμενα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Anjum, O. (2007). Islam as a Discursive Tradition. Talal Asad and his Interlocutors. Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East , 27 (3), 656-672.

Albera,. D. & Couroucli, M. (2012). Sharing Sacret Spaces in the Mediterranean. Christians, Muslims and Jews at Shrines and Sanctuaries. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.

Abu-Lughod, Lila. 1986. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley: University of California Press.

Abu-Lughod, L. (2002) “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others” American Anthropologist 104 (3): 783–90.

 Agathangelou, Α.Μ. and Nerzat Soguk (eds) (2013) Arab Revolutions and World Transformations London: Routledge, 2013.

Altınay, A. G. & Arat, Y. (eds) (2009). Violence Against Women in Turkey: A Nationwide Survey. Istanbul: Punto, 2009, www.kadinayoneliksiddet.org/English.html)

Antoun, R.T. (2000), “Civil Society, Tribal Process and Change in Jordan: An Anthropological View” Journal of Middle East Studies 32 (2000): 441-463.

Απαντουράι, Α. (2014), Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα Πολιτισμικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα .

Arendt, A. (1989) Lectures on Kantʼs Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

Asad, T. (2003). Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press.

Athanassiou, A. (2011). “Becoming precarious through regimes of gender, capital and nation”, in P. Papaelias (ed), Hot Spots: Beyond the “Greek Crisis”, Cultural Anthropology, http://culanth.org/?q=node/445

Βαρίκα, Ε. (2000) Με διαφορετικό πρόσωπο. Φύλο, διαφορά και οικουμενικότητα. [E. Varikas, With different face. Gender, difference and universality] Αthens: Κατάρτι.

Bartsidis, M. (2014). Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης. [Transindividuality. Essay for an ontology of Relations]. Transl. Loukia Mano. Athens: Nisos.

Boscovic, A. (2005) Distinguishing ‘self’ and ‘other’. Anthropology and national identity in former Yugoslavia. Anthropology Today, vol.21 (2) 2005; 5-13.

Buchowski, M. (1996), “The sifting meaning of civil and civic society in Poland”, in C. Hann, E. Dunn (eds) Civil Society. Challenging Western Models. London: Routledge.

Carrithers, M., Collins, S., Lukes, S. (eds) (1985) The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History, Cambridge University Press.

Campbell, J.K. (1965) Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Values in a Greet Mountain Community. Oxford: Oxford University.

Cultural Anthropology Online, “Cosmopolitanism: Conversation with Authors,” http://www.culanth.org/curated_collections/13-cosmopolitanism/discussions/8-cosmopolitanism-conversation- with-the-authors.

Demetriou, O. 2013. Capricious Borders: Minority, Population, and Counter-Conduct between Greece and Turkey Oxford: Berghahn.

Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Introduction, «Urban lives and protests in neoliberal times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities. The Greek Journal of Social Research (special issue149, B΄) January 2017 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/15810/14224

Doja, A. (2001). The Politics of Religion in the Reconstruction of Identities: The Albanian Situation, Tirana: AIIS Press, 2001 [English-Albanian Bilingual Reprint]. (http://archives-ouvertes.fr/halshs-00486061).

Doja, A. (2008) “Instrumental Border of Gender and Religious Conversion in the Balkans. Religion, State and Society, vol 36 (1): 55-63

Duijzings, G. Religion and Politics of Identity in Kosovo . New York: Columbia U.P.

Δραγώνα, Θ. B. Ersanli, Α. Φραγκουδάκη (2006), «Πώς οι έλληνες και τούρκοι μαθητές αντιλαμβάνονται την ιστορία, το έθνος και τη δημοκρατία». Στο Θάλεια Δραγώνα & Φαρούκ Μπιρτέκ (επιμ.) Ελλάδα και Τουρκία. Πολίτης και Εθνος-κράτος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006: 303-350.

Dreyfus, H.L. (1983) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press.

Eickelman, D. (1992) “Mass Higher Education and the religious Imagination in Contemporary Arab Societies” American Ethnologist 19(4): 643-655.

Eickelman, D. (2002) “The Arab “Street” and the Middle East’s Democracy Deficit” Naval War College Review LV (4): 39-48.

Dipesh Chakrabarty, D. (200O) Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton: Princeton University Press.

Geros, P. (2007) When Christianity Matters: The Production and Manipulation of Communalism in Damascus, Syria, PHD. Thesis U.o London.

Γέρος, Π. «Επανεξετάζοντας τις έννοιες του «Ισλάμ» και της «Ευρώπης»: Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 127, Γ/ (2008)σ. 45-72

Gilmore, D. D. (1987) “Honor, Honesty, Shame: Male Status in Contemporary Andalusia.” In Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean. Ed. D. D. Gilmore. Pages 90–103. American Anthropological Association Special Publication 22. Washington, D.C.: American Anthropological Association.

Γκλέντχιλ, Τζ. (2013),Οι μεταμφιέσεις της εξουσίας Ανθρωπολογικές οπτικές για την πολιτική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013.

Godelier, M. Dawod, H.«Οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες απέναντι στον ουαχαμπισμό και στα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001» στο Χ. Δερμετζόπουλος, Μ. Σπυριδάκης (επιμ.) Ανθρωπολογία, Κουλτούρα και Πολιτική. Αθήνα (2004): Μεταίχμιο, σ. 139-157. Susan Buck-Morss , Πέρα από τον τρόμο. Ισλάμ, κριτική θεωρία και αριστερά. Αθήνα (2003): Αλεξάνδρεια.

Green S. (2005) Notes from the Balkans. Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border Princeton: Princeton University Press.

Gudac-Dodic, V. (2010) “Under the aegis of the family: Women in Serbia”, The Journal of International Social Research, vol. 3 (13): 110-119.

Gupta, A. and Ferguson, J.(επιμ.) Culture, Power, Place. Explorations in Critical Anthropology. Ντάραμ(1997): Duke University Press.

Hall, S. Gieben, B. (επιμ.), «Η Δύση και οι Λοιποί: Λόγος και Εξουσία», στο Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισμός, Αθήνα (2003): Σαββάλας, σ. 403-480.

Halpern, J. & K. Kaser, R. A. Wagner, (1996)..“Patriarchy in the Balkans: Temporal and Cross-Cultural Approaches.” The History of the Family 1 (4) 425-442.

Harris, O. (επιμ.) (1997): Inside and outside the law : anthropological studies of authority and ambiguity, New York : Routledge

Harvey, D.(2007) [1990] Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας. Διερεύνηση των απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Helms, E. (2008) Reviewed, “East and West Kiss: Gender, Orientalism, and Balkanism in Muslim-Majority Bosnia-Herzegovina” Slavic Review, Vol. 67, No. 1 (Spring, 2008), pp. 88-119

Herzfeld, M. (1980). Honor and shame: problems in the comparative analysis of moral systems. Man, 15, 339–351.

Herzfeld, M. (1992): The social production of indifference, The University of Chicago Press

Hirschon, R. Ρ. (eds) (2003) Crossing the Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey. Berghahn.

Hirschkind, Ch. (2001) “Civic Virtue and Religious Reason: An Islamic counterpublic” Cultural Anthropology 16(1): 3-34.

Inda, Ξ.Χ. (ed.) (2005) Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality and Life Politics. Blackwell Publishing.

International Centre for Minority Studies (1995) Relations of Compatibility and Incompatibility Between Christian And Muslims in Bulgaria. Sofia.

Kandiyoti, D. & Saktanber, A. (eds) Fragments of Culture. The Everyday of Modern Turkey. London: I.B. Tauris.

Kaneff, D. (2002): The shame and pride of market activity: morality, identity and trading in post-socialist rural Bulgaria, στο: Mandel, Ruth and Humphrey, Caroline (editors) (2002): Markets and moralities: ethnographies of postsocialism, Oxford : Berg.

Kogacioglu, D. “Η ιδιότητα του πολίτη εντός πλαισίου. Επανεξετάζοντας τις σχέσεις των γυναικών με το νόμο στην Τουρκία» Στο Θάλεια Δραγώνα & Φαρούκ Μπιρτέκ (επιμ.) Ελλάδα και Τουρκία. Πολίτης και Εθνος-κράτος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006: 273-302.

Kokoschka, A. (2009) “Islamizing the Market? Advertizing, Products, and Consumption in an Islamic Framework in Syria”, in Joana Pink (eds) Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Politics, Culture and Identity between the Local and the Global, Cambridge Scholars Pub. :225-240.Κοινωνικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης [συλλογικό]. Λόγοι, πολιτικές, ζωή τον καιρό της κρίσης. ΕΝΕΚΕΝ: Θεσσαλονίκη (2013): 85-105.

Lee Bowen, D. & Evelyn A. Early (eds) (1993), Everyday Life in the Muslim Middle East, Indiana University Press.

Low, S. (2003). “Embodied Space(s). Anthropological Theories of Body, Space, and Culture”. Space and Culture, vol.6 (1): 9-18.

Mahmood, S. (2009). Religious Reason and Secular Affect : An Incommensurable Divide? Critical Inquiery 35, 836-862.

Majid, Α. (2000). Unveiling Traditions: Postcolonial Islam in a Polycentric World. Duke University Press.

Μάρκου, A. (επιμ.) (2010), Ανασυνθέσεις και νέες δυναμικές στις βαλκανικές κοινωνίες μετά το 1990. Αθήνα: Ηρόδοτος.

Μουφ, Σ. (2010), Επί του πολιτικού. Αθήνα, εκδ. Εκκρεμές.

Μπαρτσίδης, M. και Φ. Τσιμπιρίδου, «Για την επιστροφή της πολιτικής ηθικής: Παγκοσμιοτοπικά κινήματα «αξιοπρέπειας»», ΘΕΣΕΙΣ, τεύχος 126, 2014, σσ. 43-74.

Mustafa, M. & A. Young, (2008) Feud Narratives: Contemporary deployments of Kanun in Shala valley, Northern Albania. Anthropological Notebook 14(2): 87-107.

Narotzky, S. (2006) “The Production of Knowledge and the Production of Hegemony: Anthropological Theory and Political Struggles in Spain”, in World Anthropologies. Disciplinary Transformations within Systems of Power. Oxford: Berg: 133-156.

Navaro-Yashin, Y. (2002). Faces of the State. Secularism and Public Life in Turkey. Princeton: Princeton U.P.

Nitsiakos, V. (2010) On the Borders. Transborder Mobility, Ethnic Groups and Boundaries on the Albania-Greek Frontier. Berlin: LIT Verlag.

Οικονομίδου, Θ. (2004), Καλωσήλθατε στη Ραμάλα, Αθήνα, Κριτική.

Pina-Cabral, J. (1989) «The Mediterranean as a Category. Regional Comparison: a Critical Review», Current Anthropology, Volume 30, pp. 339 – 406.

Pardo, I. (2004). Between Morality and the Law: Corruption, anthropology and comparative society. Ashgate Publishing.

Parla, A. The «Honor» of the State: Virginity Examinations in Turkey. Feminist Studies, Vol. 27, No. 1 (Spring, 2001), pp. 65-88.

Peristiany, J. G. (Ed.). (1965). Honour and shame: The values of Mediterranean society. London: Weidenfeld and Nicolson.

Peristiany, J. G., and J. Pitt-Rivers, eds. (1992) Honour and Grace in Anthropology. Cambridge:Cambridge University Press.

Ρακόπουλος, Θ. (2012) «Η γη ως δικαίωμα: νόμος, κοινότητα, δημεύσεις και γειτονίες στην περίπτωση των «κοοπερατίβων αντιμαφίας» (Σικελία), Σύγχρονα Θέματα 16(1):

Ribeiro, G.L. And Escobar (eds), A. (2006), World Anthropologies. Dicsiplinary Transformations within Systems of Power. Oxford: Berg.

Ροζάκου, Κ. & Ε. Γκαρά (επιμ.) Ελληνικά παράδοξα. Πατρωνία, Κοινωνία πολιτών, βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια (2013): 205-238.

Said, E. W , «Σύγκρουση λόγω άγνοιας», στο Χ. Δερμετζόπουλος, Μ. Σπυριδάκης (επιμ.) Ανθρωπολογία, Κουλτούρα και Πολιτική. Αθήνα Μεταίχμιο (2004), σ. 129-138.

Said, E. W , Οριενταλισμός, Αθήνα (1996) [1978]: Νεφέλη.

Said, E. W. Καλύπτοντας το Ισλάμ. Πώς τα ΜΜΕ και οι Αναλυτές καθορίζουν την εικόνα που έχουμε για τον υπόλοιπο κόσμο. Αθήνα (2002): Νεφέλη.

Sharma A. and A. Gupta (eds.) (2006) Anthropology of the State: A reader. Blackwell Publishing.

Schielke, S. (2007) “Hegemonic Encounters. Criticism of Saints-Day Festivals and the Formation of Modern Islam in Late 19th and Early 20th Century Egypt”, Die Welt des Islams vol. 47: 319-355.

Schielke, S. (2010) “Second Thoughts about the Anthropology of Islam. Or, How to Make Sense of grand schemes in Everyday Life”. Working Papers 2. Berlin: Zentrum Moderner Orient.

Schielke, S. (2009) “Ambivalent Commitments: Troubles of Morality, Religiosity and Aspiration among Young Egyptians” Journal of Religion in Africa 39: 158-185.

Shklar, J. (1969) Men and Citizens: A Study of Rousseauʼs Social Theory. London: Cambridge University Press

Σειρινίδου, Β., (2012). «Πέρα από τη θάλασσα. Η Μεσόγειος ως διανοητική κατηγορία» ,Διαχρονία 3, σ. 17-27.

Starrett, Gregory (1996) “The Political Economy of Religious Commodities in Cairo” American Anthropologist 97 (1): 51-68.

Τalpade Mohanty, C., “Φεμινιστικές συναντήσεις. Εν-τοπίζοντας την πολιτική της εμπειρίας» στο Α. Αθανασίου (επιμ.) Φεμινιστική θεωρία και Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα (2006): νήσος 2006, σ. 473-492.

Triolo, N. (1993), Mediterranean Exotica and the Mafia “Other” or Problems of Representation in Pitrè’s Texts. Cultural Anthropology, 8: 306–316

Τσαντηρόπουλος, Α.(2004). Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή κεντρική Κρήτη, Αθήνα: Πλέθρον.

Tsibiridou, F. (2007). “Silence” as an idiom of marginality among the Greek Pomaks. In S. &. Voss, The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans (pp 49-73). München: Verlag Otto Sangher.

Τσιμπιρίδου, Φ. (επιμ.) (2006), «Μουσουλμάνες της Ανατολής»: Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και πολιτικές, Αθήνα: Κριτική.

Τσιμπιρίδου, Φ. Δ. Σταματόπουλος (επιμ.) (2008) Οριενταλισμός στα όρια. Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, Αθήνα: Κριτική.

Tsibiridou, F. (2006). «Writing about Turks and powerful others: Journalistic heteroglossia in Western Thrace». South European Society & Politics, 11(1), 129-144.

Τσιμπιρίδου, Φ. (2005) «Πολιτικές της ετερότητας στο τέλος του 20ου αι. Η πορεία προς την ‘πολυπολιτισμικότητα’ της ελληνικής Θράκης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 118: 59-93.

Τσιμπιρίδου, Φ. (επιμ.) Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες. Βιώνοντας την «κουλτούρα του κράτους», Αθήνα: Κριτική (σε συνεργασία με ΚΕΜΟ), 2009.

Tsibiridou, F. & N. Palantzas (eds) (2013) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: eBook ISBN: 978-960-8096-05-9 http://afroditi.uom.gr/balkan/

Τσιμπιρίδου, Φ. «Προς μια δημιουργική κριτική του «ανθρώπινου»: εμπειρίες επισφάλειας, συμμόρφωσης και υπονόμευσης από μια τραβεστί κούρδισα φεμινίστρια καλλιτέχνη της Πόλης», στο αφιέρωμα A. Αθανασίου και Γ. Τσιμουρής (επιμ.) Εκτοπίσεις και εντοπίσεις: Μετανάστευση, φύλο και επισφαλείς υποκειμενικότητες σε συνθήκες επιθετικού νεοφιλελευθερισμού Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 140-141 B´– Γ´, 2013, 133-151.

Φ. Τσιμπιρίδου (2013) «Ανάμεσα στο «έθνος και το κράτος»: Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στη Θράκη», στο Κ. Ροζάκου & Ε. Γκαρά (επιμ.) Ελληνικά παράδοξα. Πατρωνία, Κοινωνία πολιτών, βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια: 205-238.

Tsibiridou “State culture and Ibadhi tradition in the Sultanate of Oman”, στο Angeliki Ziaka (Ed.), On Ibadism. OLMS, Decembre 2014: 189-210.

Tsibiridou “Lifestyle and Consumerism: Neoliberal Biopolitics and Islamist Experiences in the Muslim World” Semiotics and Hermeneutics of the Everyday Editor(s): Lia Yoka, Gregory Paschalidis. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing (2015): 60-81.

Φ. Τσιμπιρίδου, «Πέραν και Ταξίμ, Ταρλάμπασι και Γκεζί: Αμφίσημοι χώροι στην καρδιά της Πόλης», Πρακτικά Συνεδρίου, Ε.Γ. Γαβρά, Κ. Γκιουφή, Γ. Τσότσος (επιμ.) Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια, 17ος-20ος  αι. Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2015: 365-382

Tsibiridou «Beyond the politics of religion: Rationalizing Popular Islam among the Slavonic-Speaking Muslims in Greece”, in Balkan Heritages. Negotiating History and Culture, edited by Maria Couroucli and Tchavdar Marinov. Surrey: Asghate 2015: 209-228.

Tsibiridou & N. Palantzas. “Becoming Istanbul: a dictionary problematics of a changing city; Inside critique of significant meanings” in Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society, 2016: 196-205. http://hellenic-semiotics.gr/?p=646&lang=en

«Περί της πολιτικής και εργαλειακής χρήσης των συνόρων μεταξύ Ισλάμ και Δύσης, Θρησκείας και εκκοσμίκευσης», ΤΟΠΙΚΑ, τομ. 13ος,  Σύνορα/Ορια Λ. Βεντούρα, Δ. Καρύδας, Γ. Κουζέλης (επιμ.) Eταιρία, Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου 2017:  117-137.

Tsibiridou and M. Bartsidis, “‘Dignity’ as glocal civic virtue: Redefining democracy in the era of neoliberal governmentality”, στο Sabah Alnasseri (ed.) Arab Revolutions and Beyond, New York: Macmillan-Palgrave 2016: 31-54.

Tsibiridou (2018). “An Ethnography of Space, Creative Dissent and Reflective Nostalgia in the City Centre of Global Istanbul”, in Pardo, I. and Prato, G. (eds) The Palgrave Handbook of Urban Ethnography (pp. 405-426). Palgrave-Macmillan.

Τsibiridou, Fotini Creativity, Counterpublics and Çapulcu [looters] Cosmopolitics in Beyoǧlu (Istanbul)”,  in E. Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Urban lives and protests in neoliberal times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities. The Greek Journal of Social Research (special issue 149, B΄)  2017. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/15815/14229

Tunç, E.T. (2009) “Between East and West: Consumer Culture and Identity. Negotiation in Contemporary Turkey”, in Joana Pink (eds) Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Politics, Culture and Identity between the Local and the Global, Cambridge Scholars Pub. :73-86.

Vincent J.(ed.) The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory and Critique. Blackwell Publishing.

Valtchinova, G. (1998), «Anthropology of the Mediterranean and the Perspectives of National Ethnography» στο συλλογικό τόμο Communities and Identities edit. by A. Krasteva, Sofia, pp. 186 – 201.

Van Boeschoten, R. (2001)“Peasants and “Tsorbatzides”. Interactions between Local Politics, Social stratification and the Nation-State in Greek Macedonia.” In F. Lindo, M. van Niekerk (eds) Dedication and Detachment. Essays in Honour of Hans Vermeulen. Amsterdam: Het Spinhuis.

Winegar, J. (2012). «The Privilege of Revolution: Gender, class, space, and affect in Egypt.» American Ethnologist 39(1): 67-70.

Weidman, A. J. (2003) “Beyond Honor and Shame: Performing Gender in the Mediterranean” Anthropological Quarterly, Volume 76, Number 3, Summer 2003, pp. 519-530

Wikan, U. (1984) “Shame and Honor: A Contestable Pair.” Man 19:635–52.

Wikan, U.“Fieldwork among the poor in Cairo” In Life among the poor in Cairo, pp 1-15. New York: Tavistock, 1980.

Williams R., (1994), Κουλτούρα και Ιστορία. Αθήνα, Γνώση.

Wright, S. «Η πολιτικοποίηση της Κουλτούρας» στο Χ. Δερμετζόπουλος, Μ. Σπυριδάκης (επιμ.) Ανθρωπολογία, Κουλτούρα και Πολιτική. Αθήνα Μεταίχμιο (2004), σ. 111-127

Young, A. (2000) Women become men. Albanian swom virgins. Oxford: Berg pub.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθήματος δείτε εδώ.