Θεωρία και μεθοδολογία της Ανθρωπολογίας

Διδάσκων / ντες: Εφη Βουτυρά και Γιάννης Μάνος

Περίληψη μαθήματος:

Η κοινωνική ανθρωπολογία είναι η μόνη κοινωνική επιστήμη που ορίζεται με βάση την μέθοδο και όχι το αντικείμενο της. Το μάθημα παρουσιάζει την εξέλιξη της ανθρωπολογικής σκέψης από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική καθώς και τις διαφορετικές ανθρωπολογικές σχολές και ‘εθνικές παραδόσεις’ που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (πχ. ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία).

Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από τις ‘κλασικές έρευνες’ που καθιέρωσαν τον κορμό της ανθρωπολογίας ως ξεχωριστή πειθαρχεία που ασχολείται με τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στον ‘πολιτισμό’ και την ‘κοινωνία’ καθώς και την κατανόηση της ‘πολιτισμικής διαφοράς’ που αποτελεί το κύριο συστατικό των κοινωνικών ταυτοτήτων όπως μελετώνται και βιώνονται στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

ΑΡΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΟΥΡΑΪ, Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα Πολιτισμικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ, Ήπια διπλωματία Διεθνικές αδελφοποιήσεις και ειρηνιστικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013

ΤΖΩΝ ΓΚΛΕΝΤΧΙΛ, Οι μεταμφιέσεις της εξουσίας Ανθρωπολογικές οπτικές για την πολιτική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (επιμ.), Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010

Βασίλης Νιτσιάκος, Προσανατολισμοί ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ – 2η εκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2014

Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΚΡΙΤΙΚΉ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999

Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού,(επιμ.). ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΊΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ελληνικα Γράμματα, Αθήνα 1998

Barley N.,( 2005), O ανυποψίαστος ανθρωπολόγος. Αθήνα, Αιώρα

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθήματος δείτε εδώ.