Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Συγγραφή Επιστημονικών Κειμένων

 1. «Writing in College: A Short Guide to Writing in College»
  Συμπυκνωμένη αλλά πλήρης εισαγωγή στα βασικά σημεία της διαδικασίας γραψίματος και στις διαφορές ανάμεσα στο γράψιμο για το σχολείο και σε αυτό για το πανεπιστήμιο, από το The University of Chicago
 2. Advice on Academic Writing
  Γενικές οδηγίες για το επιστημονικό γράψιμο από το πανεπιστήμιο του Τορόντο
 3. WTS Pamphlets on Common Writing Situations
  Χρήσιμος οδηγός για το επιστημονικό γράψιμο και για διάφορα είδη κειμένων από το Center for Innovative Teaching and Learning του Indiana University Bloomington
 4. General Writing Resources
  Γενικές οδηγίες για το επιστημονικό γράψιμο από το πανεπιστήμιο Purdue

Παραδείγματα εργασιών εξαμήνου

To κοινωνικό φύλο στην ελληνική εθνογραφική παραγωγή: Μια επισκόπηση, Ειρήνη Τσιολάκη