Ηλεκτρονικές Εκδόσεις – Βίντεο

Περιοδικό ″Ο κόσμος της εργασίας

Θρησκευτική εγγραμματοσύνη, εκκλησιαστική ηγεμονία και κοσμική κριτική. Διαμάχη για μια αθώα ή υπεύθυνη πολιτειότητα;

Myths of the other in the Balkans: Representations, Social practices, Performances

Journal of Video Ethnography Special Issue 2016: 2015 Paris Ethnografilm Festival

Τα βίντεο του Peace Talk (Μέρος Ι, Μέρος ΙΙ)
Αστικές εμπειρίες: Γυναικεία εξαίρεση και επιθυμία, θρυμματισμένη μνήμη και κρυφό σώμα

F. Tsibiridou & N. Palantzas. “Becoming Istanbul: a dictionary problematics of a changing city; Inside critique of significant meanings” in Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society, 2016: 196-205

F. Tsibiridou (στα τουρκικά) “Islamic Tradition and Minority Condition in the Balkan framework: Fieldwork motivations from Greek Thrace in a comparative perspective Balkan Ηerηevesinde İslami Gelenekler ve Azınlık Durumu: Karşılaştırmalı BirPerspektifle Yunan Trakyasından Saha Ηalışması Motivasyonlar”ı, Muhammet Savaş Kafkasyali (ed) Balkanlarda İslam / Islam in the Balkans. TIKA, Ankara: 2016: 317-35

F. Tsibiridou (2016) Dissemination paper on NATIONLESS projectNATIONLESS, Artan Sadiku and Gjorgje Jovanovik (eds), Institute of Social Sciences and Humanities-Skopje: 26-38.

E. Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Introduction – Semiotics and Fieldwork: On Critical Ethnographies,  Punctum. International journal of semiotics 2:2 December 2016.

The Greek Review of Social Research, 2017, 149, B΄ Special Issue: «Urban lives and protests in neoliberal times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities» Editors: Eleftheria Deltsou and Fotini Tsibiridou

 Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα (με Αντώνη Μόλχο, Ρίκα Μπενβενίστε, Πάρι Παπαμίχο Χρονάκη και Ποθητή Χατζαρούλα). Δημιουργία βάσης δεδομένων, υποστηρικτικών κειμένων και χαρτών.

Eπιστημονική επιμέλεια στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα: Ιστορίες για το Β” Παγκόσμιο Πόλεμο.

From Individual Survival to Social Networks of Survivors: Rethinking the Digital Archive of the Greek Holocaust, στο CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) (Με Πάρι-Παπαμίχο Χρονάκη) (8 σελ)

allert3 – Σύγχρονη τέχνη στην Βουλγαρία