Θερινό σχολείο Προφορικής Ιστορίας στο Τσεπέλοβο

Θερινό σχολείο για την προφορική ιστορία που οργανώνει η ΕΠΙ 5-14 Ιουλίου στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Βρέστε συνημμένα την πρόσκληση, τη φόρμα αιτήσεων και το πρόγραμμα. Έχουν μείνει λίγες θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι να μην αργήσουν την αίτηση: η πλατφόρμα κλείνει στις 25 Απριλίου ή νωρίτερα εάν συμπληρωθεί το όριο των 30 ατόμων.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Comments are closed.