ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- The city (in the) making Monumentalizations, politicizations, experimentations

To ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» και το «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille και το Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2 διοργανώνουν Seminar-workshop CREABALK – Creative Balkans:

 The city (in the) making

Monumentalizations, politicizations, experimentations

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αλλατίνη

26-27 Νοεμβρίου 2018 

*Tο έργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου χώρου πειραματισμού και δημιουργίας μεταξύ των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της τέχνης, σε περιφερειακή κλίμακα και πέραν αυτής. Αυτή η τοποθέτηση στηρίζεται στην έννοια της δημιουργίας έρευνας, η οποία αμφισβητεί τις ιδιαιτερότητες και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της επιστήμης και της τέχνης, μέσω διεπιστημονικού πειραματισμού και διαλόγου, καθώς και της διερεύνησης κοινών πρακτικών μετάδοσης και αποκατάστασης.

Αφίσα

Πρόγραμμα

Comments are closed.