Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2014 – 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
(MASTER’S DEGREE IN HISTORY, ANTHROPOLOGY AND CULTURE IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE)

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Master’s Degree in History, Anthropology and Culture in Eastern and South−Eastern Europe).

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Το πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2015.

Δίδακτρα: 2500 ευρώ τα οποία πληρώνονται σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ.

Διαδικασία εγγραφής

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ (κατά τις ώρες 17:00 – 18:00) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ ή την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στη σφραγίδα του φακέλου.
6. Πιστοποίησης άριστης γνώσης της αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας.
7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους ή να αποδεικνύουν πρόοδο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
8. Απλές φωτοτυπίες άλλων εγγράφων τα οποία πιθανά υποστηρίζουν την αίτηση του/της υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα περάσουν τη διαδικασία της συνέντευξης από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Πληροφορίες

Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Διευθύντρια ΠΜΣ)
Καθηγήτρια
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κτήριο ΚΖ, Γραφείο 233
Εγνατία 156
Θεσσαλονίκη 540 06
Tel: (+30) 2310 891426
email: ft@uom.gr

ή

Τάνια Νέσκοβιτς
Γραμματεία ΠΜΣ
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κτήριο ΚΖ, Γραφείο 210
Εγνατία 156
Θεσσαλονίκη 540 06
Tel /Fax: (+30) 2310 891527
email: tneskov@uom.gr

Post Tagged with

Comments are closed.