Φύλο, Μνήμη και Προφορική Ιστορία

Στρογγυλή τράπεζα

Πέμπτη 6/4/2017 (6-9μμ Αίθουσα συνεδρίων ΠΑΜΑΚ)
Φύλο, Μνήμη και Προφορική Ιστορία

 

Τασούλα Βερβενιώτη (Ιστορικός)
Προφορική Ιστορία: Γιατί τώρα;
Μαρία Μποντίλα (Ιστορικός)
Οι αφανείς πρωταγωνιστές της ιστορίας
Κατερίνα Τσέκου (Ιστορικός)
Τραύμα, γυναίκες και προφορική ιστορία

 

Σχολιάζουν:
Ρικη Βαν Μπούσχοτεν (Κοινωνική Ανθρωπολόγος)
Εφη Βουτυρά (Κοινωνική Ανθρωπολόγος)

 

Συντονισμός:
Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Κοινωνική Ανθρωπολόγος)

 

Διοργάνωση:
ΠΜΣ Ιστορία, Ανθρωπολογία Πολιτισμός στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη
Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Φύλου

 

Αφίσα: