Ελλάδα και Βαλκάνια στον 20ό αιώνα II

Επιστημονική Διημερίδα

Ελλάδα και Βαλκάνια στον 20ό αιώνα ΙΙ
Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου

ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 20-22 Μαΐου 2016

Πρόγραμμα, Αφίσα.