Διεθνές Συνέδριο «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος- 21ος αιώνας)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Διεθνές Συνέδριο «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος- 21ος αιώνας)»

Αθήνα, 22-24.11.2018

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

σας προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

«Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος- 21ος αιώνας)».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από Πέμπτη 22 έως και Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018,

στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Το νέο αυτό Διεθνές Συνέδριο αποτελεί θεωρητική συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας» το οποίο είχε διοργανωθεί από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη (21-22.11.2014).

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές – γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος

2. Κοινωνικο-οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών

3. Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα)

4. Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα

5. Διαχείριση – ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς

6. Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο, κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο

7. Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός

Επιπρόσθετα, αντικείμενο μελέτης του Συνεδρίου μπορεί να αποτελέσουν νησιωτικές διαδρομές, δρομολόγια, πλοία (τεχνικά στοιχεία), το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, ορισμένα οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (18ος- 21ος αιώνας).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα forum συζήτησης μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, γεωγράφοι, οικονομολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικών σπουδών κ.ά.

Ειδικότερα, το συνέδριο θα προσφέρει σε άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα -μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και φοιτητές- τις δυνατότητες:

· να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων ακαδημαϊκών από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και διεθνή

· να παρουσιάσουν τις εργασίες και την έρευνά τους

· να παρακολουθήσουν άλλες παρουσιάσεις με ευρύτητα επιστημονικών κατευθύνσεων

· να συμμετέχουν σε γόνιμη συζήτηση ώστε να προκύψουν ιδέες για μελλοντικούς επιστημονικούς στόχους.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://portroutesmedblacksea.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 08/04/2018

Γλώσσες Συνεδρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ (με ταυτόχρονη μετάφραση)

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν στην αγγλική γλώσσα.

Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής:

Ελένη Γ. Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

INVITATION-ABSTRACT SUBMISSION